Vapaaehtoiset sähkötarkastukset

Sähkölaitteistojen lakisääteisten varmennus- ja määräaikaistarkastusten lisäksi sähkölaitteistoille voidaan teettää vapaaehtoisia sähkötarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Näissä tarkastuksissa koulutettu sähköalan ammattilainen arvioi sähkölaitteiston turvallisuutta, luotettavuutta ja käyttövarmuutta ja vertaa niitä rakentamisajankohtana voimassa olleisiin vaatimuksiin. Lisäksi tarkastaja voi antaa ohjeita ja suosituksia sähkölaitteiston turvalliselle käytölle sekä sähköturvallisuuden parantamiseksi.

Milloin?

Sähkölaitteiston tarkastus on hyvä teettää esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä tai kun epäilet järjestelmän turvallisuutta tai sen vaatimustenmukaisuutta. Turvallinen ja toimintavarma sähkölaitteisto on paras keino ehkäistä myös sähköstä johtuvia tulipaloja. Tarkastus on hyvä teettää myös mikäli sähkölaitteisto on yli 20 vuotta vanha.

Kuka ja miten?

Sähkötarkastusyhdistyksen jäsenet ovat kokeneita sähköalan ammattilaisia ja heillä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuutus suorittaa lakisääteisiä tarkastuksia. Tarkastuksen ja vaatimuksienmukaisuuden arvioinnista saat aina raportin puutteista sekä esitetyistä suosituksista laitteiston turvallisuuden parantamiseksi.

Tutustu seuraaviin vapaaehtoisiin sähkötarkastuksiin ja tilaa tarkastus jo tänään alueellasi toimivalta valtuutetulta tarkastajalta tai laitokselta.

Asuinkiinteistön sähkölaitteiston tarkastus

Aurinkosähköjärjestelmän tarkastus

Muu vaatimustenmukaisuuden arviointi