Yhdistys

Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n tarkoitus

Yhdistys on sähköturvallisuuslaissa säädettyjen valtuutettujen laitosten ja valtuutettujen tarkastajien yhteenliittymä, joita yhdistys edustaa suhteissa viranomaisiin, toisiin järjestöihin ja muihin ulkopuolisiin osapuoliin. Lisätietoja toiminnastamme saat näiltä sivuilta, tutustumalla yhdistyksen sääntöihin sekä ottamalla yhteyden hallituksen jäseneen.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sähkölaitteisto- ja hissitarkastusta (jäljempänä tarkastusta) koskevissa ammatillisissa ja teknillisissä kysymyksissä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsentensä korkean ammatillisen tarkastustason ylläpitämistä ja kehittämistä erityisesti varmennus- ja määräaikaistarkastusten suorittamisen osalta.

Osallistumalla yhdistyksen toimintaan sekä koulutuksiimme, valtuutettu tarkastaja täyttää nimeämiseesi liittyvät vaatimuksen yhteistyöstä muiden tarkastustahojen kanssa sekä ammattitaidon ylläpitämisestä!

Yhdistys ja sen jäsenet toimivat aktiivisesti sähköturvallisuus- ja sähköalan kehittämisryhmissä.

Jäseneksi hakeutuminen

Yhdistyksen jäseninä voivat olla valtuutetut tarkastajat sekä valtuutetut laitokset. Jäsenmäärä kattaa yli 90 % kaikista sähkötarkastajista.

Jäsenyyttä haetaan täyttämällä sähköinen jäsenhakemus ja toimittamalla siinä mainitut liitteet tästä linkistä ja hyväksymällä Yhdistyksen säännöt sekä eettiset säännöt.

Jäsenmaksu on 80 € ja henkilökannatusjäsenmaksu 40 €. Valtuutettujen laitosten jäsenmaksu riippuu tarkastajien määrästä, mutta on enintään 5×80 €. Jäsenet voivat osallistua tarkastajille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin. Lisätietoja saat hallituksen jäseniltä. Hallitus valitsee jäsenet hakemusten perusteella 3-4 kertaa vuodessa.