Jäsenkoulutukset

Koulutustarjontamme 2020

Yhdistys järjestää koulutuksia keväällä ja syksyllä. Kohderyhmänä ovat valtuutetut tarkastajat, valtuutettujen laitosten tarkastajat sekä henkilöt joiden tehtäviin liittyy sähkötarkastukset ja sähköturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Valmennuspäivien aikana käsitellään ajankohtaisia aiheita, joita sähkötarkastajien tulee työssään tietää.

Sähkötarkastusyhdistyksen kevätvalmennus on peruttu keväältä 2020 !

Scandic hotelli Koskipuisto on ilmoittanut sulkevansa hotellin määrittelemättömäksi ajaksi. Lisäksi valtiohallinto on esittänyt kokoontumisrajoitusten määräajan jatkamista toukokuun loppuun asti. Edellä mainittujen syiden vuoksi, Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n hallitus on päättänyt perua kevätkoulutuksen kokonaan ja siirtää siinä ajatellut asiat käsiteltäväksi syksylle 2020. Tavoite on, että sekä paikkakunta että koulutuspaikka säilyisivät samoina.

Kaikki ilmoittautumiset kevään koulutukseen mitätöidään ja tulemme avaamaan uuden ilmoittautumisen syksyn valmennukseen, kun tarkempi ajankohta on selvillä.

Muistutamme lisäksi, että mikäli olette tehneet tilaisuuteen liittyen majoitus- ja junavarauksia, tulee jokaisen peruuttaa/siirtää varauksensa itse.

Toivomme ymmärrystä muuttuneiden järjestelyiden osalta. Pyrimme tiedottamaan tulevista järjestelyistä lisää heti, kun uutta tietoa ilmenee.

Kevätkokouksen osalta hallitus on selvittänyt mahdollisuutta pitää sääntömääräinen kokous kokonaan etäyhteyksien avulla, mutta mm. äänestämiseen yms. liittyvien teknisten haasteiden takia myös kevätkokous on päätetty siirtää syksylle koulutustilaisuuden yhteyteen.