Sähköpeto® koulutukset

Linkit

 

SÄHKÖPETO-ohjelman tavoitteena on tiedonjakamisen ja koulutuksen keinoin vähentää ennalta ehkäisten sähkön aiheuttamia tulipaloja sekä vähentää niiden aiheuttamia inhimillisiä ja omaisuusvahinkoja Suomessa.

SÄHKÖPETO -nimi on johdettu sanoista SÄHKÖPalojen Ennalta TOrjunta.

Kenelle tarkoitettu

Koska sähkö on läsnä lähes kaikkialla ja sitä käytetään kaikkien toimesta päivittäin, meistä jokainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi sähköstä aiheutuviin paloihin. Koulutuksen ja tiedottamisen kohderyhminä ovat tavallisten kansalaisten lisäksi kiinteistöjen ylläpitäjät ja haltijat, rakentamiseen liittyvä opetustoimi, rakentamisen eri osapuolet sekä pelastus-, vakuutus- ja sähköalan ammattilaiset.

Sähköpeto-koulutusta ja tiedottamista tarjoavat useat yhteisöt ja kouluttajatahot eri puolilla Suomea. Sähköpeto -kurssien toteuttajiksi on koulutettu kurssinjohtajia eri puolille Suomea. He osaavat toteuttaa laajamittaisia sähköpalojen ennalta ehkäisyä opettavia koulutuksia erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Kurssinjohtajien yhteystiedot saata linkistä oikealta.

Sähköpeto -julkaisut ovat sekä suomen-, että ruotsinkielisinä