Sähköpeto® koulutukset

SÄHKÖPALOJEN ENNALTATORJUNTA-ohjelman tavoitteena on tiedonjakamisen ja koulutuksen keinoin vähentää ennalta ehkäisten sähkön aiheuttamia tulipaloja sekä vähentää niiden aiheuttamia inhimillisiä ja omaisuusvahinkoja Suomessa.

 Osallistujien ladattava Sähköpetomateriaali:

 

Kaikille avoin Sähköpetomateriaali:

 

Tulevat koulutukset:

Sähköpalontutkinnan koulutus, 8.-10.5.2019 Tampere, Scandic Koskipuisto

Jäsenhinta (Sätyn jäsenille): (ilmoitetaan myöhemmin)

Hinta muille: (ilmoitetaan myöhemmin)

Sähköpalontutkinnan koulutusohjelma tulee ladattavaksi lähempänä tilaisuutta.

Hintaan sisältyy kokousohjelman mukainen koulutusmateriaali sähköisesti ja ohjelman mukainen tarjoilu. Sitovat ilmoittautumiset 18.4.2019 mennessä seuraavasta linkistä: (linkki ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta)

23.4.2019 jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 100,00 € / henkilö.

Majoituksen jokainen varaa ja maksaa itse.
Varauksen voi tehdä Scandic Hotel Tampereen verkkosivuilta.

Lisätiedot: info@saty.fi

HUOM! Sähköpalontukintakoulutukseen (3 pv) osallistuvilta edellytetään Sähköpalojen ennaltaehkäisyyn liittyvän asiantuntijatason koulutuksen suorittamista etukäteen, mikäli taustalla ei ole sähköalan ammattitutkintoa. Asiantuntijatason koulutuksen tarkoitus on antaa riittävät sähkötekniset perustiedot koulutettaville sähköpalojen ennaltaehkäisyyn. Sähkötarkastusyhdistys Säty ry järjestää koulutukset ja kouluttajat erikseen pelastusalalle sekä muille sähköpalojen ennaltaehkäisystä kiinnostuneille tahoille. Vapaavalintaiset koulutuspäivät ja aikataulu ilmoitetaan elokuun loppuun mennessä.

Kenelle tarkoitettu:

Koska sähkö on läsnä lähes kaikkialla, meistä jokainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi sähköstä aiheutuviin paloihin. Koulutuksen ja tiedottamisen kohderyhminä ovat tavallisten kansalaisten lisäksi kiinteistöjen ylläpitäjät ja haltijat, rakentamiseen liittyvä opetustoimi, rakentamisen eri osapuolet sekä pelastus-, vakuutus- ja sähköalan ammattilaiset.

Sähköpeto-koulutusta ja tiedottamista tarjoavat useat yhteisöt ja kouluttajatahot eri puolilla Suomea. Sähköpeto -kurssien toteuttajiksi on koulutettu kurssinjohtajia eri puolille Suomea. He osaavat toteuttaa laajamittaisia sähköpalojen ennalta ehkäisyä opettavia koulutuksia erilaisten kohderyhmien tarpeisiin.

Aiemmat Sähköpeto -julkaisut ovat sekä suomen-, että ruotsinkielisinä.