Sähköpeto® koulutukset

SÄHKÖPALOJEN ENNALTATORJUNTA-ohjelman tavoitteena on tiedonjakamisen ja koulutuksen keinoin vähentää ennalta ehkäisten sähkön aiheuttamia tulipaloja sekä vähentää niiden aiheuttamia inhimillisiä ja omaisuusvahinkoja Suomessa.

Tulevat koulutukset:

Sähköpalojen ennaltatorjunnan ja sähköpalontutkinnan koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan Sätyn kouluttajien toimesta. Koulutusten tiedustelut info(@)saty.fi.

Menneet koulutukset:

31.10.-2.11.2022 SÄHKÖPALONTUTKINTA-KOULUTUS (3pv)

Aika ja paikka: 31.10.-2.11.2022 Tampere, Scandic Koskipuisto

OHJELMA

HUOM! Sähköpalontukintakoulutukseen (3 pv) osallistuvilta edellytetään Sähköpalojen ennaltaehkäisyyn liittyvän asiantuntijatason tai muuta vastaavaa sähköpaloihin liittyvän koulutuksen suorittamista etukäteen, mikäli taustalla ei ole sähköalan ammattitutkintoa.

Sähkötarkastusyhdistys järjestää tämän sähköpalojen ennaltaehkäisyyn liittyvän asiantuntijatason koulutuksen tarvittaessa verkko/webinaarikoulutuksena noin 2 viikkoa ennen varsinaista sähköpalontutkintakoulutusta.

Kenelle tarkoitettu:

Koska sähkö on läsnä lähes kaikkialla, meistä jokainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi sähköstä aiheutuviin paloihin. Koulutuksen ja tiedottamisen kohderyhminä ovat tavallisten kansalaisten lisäksi kiinteistöjen ylläpitäjät ja haltijat, rakentamiseen liittyvä opetustoimi, rakentamisen eri osapuolet sekä pelastus-, vakuutus- ja sähköalan ammattilaiset.

Sähköpeto-koulutusta ja tiedottamista tarjoavat useat yhteisöt ja kouluttajatahot eri puolilla Suomea. Sähköpeto -kurssien toteuttajiksi on koulutettu kurssinjohtajia eri puolille Suomea. He osaavat toteuttaa laajamittaisia sähköpalojen ennalta ehkäisyä opettavia koulutuksia erilaisten kohderyhmien tarpeisiin.

Aiemmat Sähköpeto -julkaisut ovat sekä suomen-, että ruotsinkielisinä.

Osallistujien ladattava Sähköpetomateriaali:

Kaikille avoin Sähköpetomateriaali: