Asuinkiinteistön sähkölaitteiston tarkastus

Sähkölaitteistot eivät ole ikuisia. Sähköjärjestelmien tekninen käyttöikä vaihtelee 20-50 vuoden välillä, riippuen käyttöolosuhteista, käytön määrästä ja laitteiston tyypistä. Esimerkiksi sähköpatterit eli tasolämmittimien tekninen käyttöikä on usein vain 20 vuotta, kun taas johtojärjestelmät voivat suotuisissa olosuhteissa kestää hyvin 50 vuotta.

Asuinkiinteistön sähkölaitteiston tarkastuksessa käydään kattavasti läpi kiinteistön sähkösuunnitelmat, sähkökeskukset, liittymän maadoitus, kosteiden tilojen maadoitukset sekä asennusten toteutus ylipäätään. Tehtyjä havaintoja verrataan rakentamisajan vaatimuksiin. Kiinteistön haltija saa tarkastuksesta Sähkötarkastusyhdistyksen mallin mukaisen Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, johon on selkeästi yksilöity havaitut puutteet sekä esitetty myös suosituksia turvallisuuden, energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi.

Asuinkiinteistön sähkölaitteistotarkastus on erittäin hyvä apuväline asuntoa ostettaessa tai myytäessä, jos sähköasennukset ovat yli 20 vuotta vanhoja tai mikäli epäilee sähköjärjestelmien turvallisuutta tai niiden nykykuntoa. Tilaa asuinkiinteistöjen sähkötarkastus valtuutetulta tarkastajalta tai -laitokselta.