Aurinkosähköjärjestelmän tarkastus

Aurinkosähköjärjestelmät ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Tällöin joukkoon mahtuu myös niitä asennuksia, jotka eivät valitettavasti täytä laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teetti vuoden 2023 aikana selvityksen, jossa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia. Tutkimuksessa yhteensä 40 asennuksessa 45:stä ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Mikäli haluat puolueettoman ja ammattitaitoisen tarkastuksen aurinkosähköjärjestelmällesi, niin voit kääntyä aurinkosähköjärjestelmien asennusvaatimuksiin valtuutettujen tarkastajien tai laitoksen puoleen. Tarkastus tehdään Sähkötarkastusyhdistyksen Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin mukaisesti ja saat selkeän valokuvin varustetut raportin mahdollisista puutteista laitteistoissasi.

Aurinkosähköjärjestelmissä on niiden tasasähköpiirien vuoksi korostunut sähköpaloriski. Tasasähköllä valokaari ei katkea niin helposti kuin vaihtosähköpiireissä, jolloin tasasähköosien liitokset tulee valmistaa, asentaa ja ylläpitää korostetun huolellisesti. Mikäli haluat varmistua laitteistosi vaatimustenmukaisuudesta ja sen turvallisuudesta, tilaa aurinkovoimajärjestelmän sähkötarkastus valtuutetulta tarkastajalta tai -laitokselta.