Apex automation

APEX AUTOMATION OY

Automaation ja sähköistyksen ratkaisuja suunnittelusta “avaimet käteen” toteutuksiin. Myös sähkötarkastukset sekä sähkö- ja koneturvallisuuskoulutukset