Tukes-luettelo S10 on päivitetty

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut päivitetyn luettelon S10 9.1.2023. Se sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset.

Päivitetty luettelo S10-2023 löytyy Tukesin verkkosivuilta ja se korvaa luettelon S10-2019. Luettelossa on huomioitu standardien painosten päivitykset ja uutena standardina aurinkosähköjärjestelmien dokumentaatioita, käyttöönottotestejä ja tarkastuksia koskevan standardin SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018 luvut 1-6.

Luettelon tärkein muutos on uusi painos standardisarjasta SFS 6000 (2022) Pienjännitesähköasennukset.