Sähköturvallisuuslainsäädäntö uudistuu 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt kaksi virallista ja kaksi epävirallista työryhmää I ja II valmistelemaan erilliset sähkö- ja hissiturvallisuuslait EMC-direktiivin (2014/30/EU), LVD-direktiivin (2014/35/EU) ja hissidirektiivin (2014/33/EU) kansalliseksi implementoimiseksi. Lakien valmistelussa on poikkeuksellisen kova kiire, sillä hallituksen esitykset laeiksi tulee olla valmiina jo ensi keväänä ja direktiivien täytäntöönpano edellyttää lakien voimaantuloa huhtikuussa 2016. Paavo Hakala ja Reijo Lintula on nimetty alatyöryhmän I valmistelemaan sähköturvallisuuslakia.