Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 2016-2017

Vuosi 2016 oli jo toinen vuosi, jolloin ei tapahtunut viranomaisen tietoon tulleita kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia. Tilastointi on aloitettu jo vuonna 1931 ja ensimmäinen vuosi ilman kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia oli vasta vuonna 2008. Muita vakavia sähkötapaturmia sen sijaan tapahtuu vakuutusyhtiöiden mukaan noin 600 kpl vuodessa.

Kuluva vuosi ei sen sijaan ole ollut yhtä myönteinen. Tänä vuonna on sattunut jo kaksi samankaltaista kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa suurjänniteavojohtolinjoihin osumisissa:

http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahkolaitteistot-ja–urakointi/Tana-vuonna-jo-kaksi-ilmajohtoihin-liittyvaa-sahkoiskukuolemaa/

5.10.2017/RTL