Ensimmäiset auktorisoidut sähköpalontutkijat hyväksytty 1.11.2023

Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n Sähköpalontutkijoiden auktorisointilautakunta kokoontui 1.11.2023 ja myönsi Suomen ensimmäiset sähköpalontutkijoiden auktorisoinnit. Ensimmäisellä hakukierroksella auktorisoinnin sai kaiken kaikkiaan 7 henkilöä.

Auktorisoinnin tarkoituksena on osoittaa tutkijan pätevyys sähköisten syttymissyiden tutkintaan ja toimimiseen asiantuntijana sähköisten syttymissyiden osalta. Auktorisoitu sähköpalontutkija saa käyttää toiminnassaan Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n Auktorisoidun sähköpalontutkijan tunnusta ja/tai nimitystä. Auktorisointi on voimassa kerrallaan 5 vuotta.