Palotutkinta

Sähköpalojen tutkinta on ammatti-ihmisten työtä- mistä saat apua tutkintaan?

Sähköstä aiheutuu noin 1500 tulipaloa vuosittain ja ne aiheuttavat yli 20 milj. euron korvausvahingot vuosittain. Sähköisen perussyyn selvittäminen edellyttää erinomaista sähköasennusten ja sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta sekä niiden lisäksi erikoiskoulutusta sähköpalojen tutkintaan.

Palojen perussyiden tutkinta on tärkeää, kun kehitetään ennaltaehkäiseviä toimia palojen syttymisen estämiseksi. Tutkintaa tarvitaan myös kun epäillään rikosta tai tahallisuutta palon syttymiseen.
Oikealla on linkki luetteloon, jossa mainituilla henkilöillä on riittävä ammattitaito ja koulutus vaikeimpienkin sähköpalojen tutkintaan. Luettelossa on poliisin, pelastusalan sekä sähkötarkastajien edustajia eri puolilta Suomea.
Sähköpalojen tutkintaan koulutettujen sähkötarkastajien palveluja voivat tilata sekä viranomaiset, että muut tahot, jotka haluavat selvityksen sähkön mahdollisesta osuudesta syttymissyyhyn.
Sähköpalontutkija ei tyydy toteamaan, että “sähköstähän tämä johtuu“, vaan hän selvittää johdonmukaisesti syyt ja seuraukset, miten sähkö tällaisen on pääsyt aiheuttamaan

Linkit